Welstandscriteria

Wie een bouwwerk wil bouwen, verbouwen of veranderen heeft een vergunning nodig, tenzij het een vergunningvrij bouwwerk betreft. Uw bouwwerk moet onder andere voldoen aan de voorschriften uit het bestemmingsplan, de bouwverordening en de technische eisen uit het bouwbesluit en aan ‘redelijke eisen van welstand’.

Wanneer een bouwwerk voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ wordt geregeld in de welstandsnota. De basis voor alle criteria wordt gevormd door de algemene welstandscriteria. Daarnaast zijn er criteria voor gebieden, kleine bouwplannen (dakkapel, aanbouw, schuurtje e.d.), monumenten en reclame-uitingen. In het menu aan de rechterzijde kunt u met behulp van het adres en type bouwplan opzoeken welke welstandscriteria voor u van toepassing zijn. 

De Walcherse commissie baseert haar advies op deze welstandscriteria. Het college van burgemeester en wethouders volgt in hun oordeel in principe het advies van de Walcherse commissie, maar kan daar in bijzondere gevallen van afwijken.

  • Laatste update: 23-12-2013