Commissie

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, legt de gemeente dit in principe altijd voor aan de welstandscommissie. De welstandscommissie beslist door middel van de welstandsnota of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Er wordt aanbevolen eerst een vooroverleg in te dienen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Uw plan wordt dan kosteloos beoordeeld aan vergunningsvrij bouwen, het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand en overige benodigde vergunningen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

  • Laatste update: 23-12-2013